Εξαγωγή δεδομένων

Export your data from i-bank e-Simplify to other applications

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα σας σε μορφή CSV ή σε μορφή OFX (Open Financial Exchange) και, στη συνέχεια, να τα εισαγάγετε σε άλλες χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Εξαγωγή δεδομένων CSV

Μπορεί να γίνει εξαγωγή δεδομένων πληρωμής, κατάθεσης και πελάτη ως αρχεία CSV.

 1. Μεταβείτε στην Εξαγωγή δεδομένων καρτέλα της σελίδας ρυθμίσεων λογαριασμού.
 2. Επιλέξτε το περιεχόμενο δεδομένων και το χρονικό εύρος της περιόδου για την οποία επιθυμείτε να γίνει η λήψη.
 3. Πατήστε το Λήψη αρχείου κουμπί για να κατεβάσετε το αρχείο CSV, το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε στον τοπικό σας δίσκο.

Εξαγωγή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού OFX

O λογαριασμός πληρωμών i-bank e-Simplify είναι διαμορφωμένος ως ένας τραπεζικός λογαριασμός όψεως όπου κάθε πληρωμή είναι μια πίστωση και οι επιστροφές χρημάτων, τα τέλη και οι μεταφορές στον τραπεζικό λογαριασμό σας είναι χρεώσεις.

 1. Μεταβείτε στην Εξαγωγή δεδομένων καρτέλα της σελίδας ρυθμίσεων λογαριασμού.
 2. Επιλέξτε το χρονικό εύρος της περιόδου για την οποία επιθυμείτε να γίνει η λήψη.
 3. Επιλέξτε τη μορφή για τη λήψη. Υποστηρίζονται δύο μορφές: η βασισμένη σε XML έκδοση OFX 2.1 και η παλαιότερη, βασισμένη σε SGML, έκδοση OFX 1.0. Το ποια θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί από το πακέτο χρηματοοικονομικών εφαρμογών λογισμικού που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα σχετικά έγγραφα.
 4. Πατήστε το Λήψη αρχείου κουμπί για να κατεβάσετε το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού OFX, το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε στον τοπικό σας δίσκο.
 5. Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το αρχείο OFX που κατεβάσατε στο πακέτο χρηματοοικονομικών εφαρμογών που διαθέτετε.

Εισαγωγή σε Quicken

Με το Quicken είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη μορφή της παλαιότερης έκδοσης OFX 1.0.*, παρόλο που ορισμένες εκδόσεις του Quicken υποστηρίζουν τις νεότερες εκδόσεις OFX 2.1*.

Για την εισαγωγή του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού OFX, χρησιμοποιήστε τον οδηγό εισαγωγής του Quicken για να επιλέξετε το κατεβασμένο αρχείο OFX. Την πρώτη φορά που εκτελείται εισαγωγή ενός αντιγράφου κίνησης λογαριασμού, το Quicken σάς ζητά να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό όψεως. Στις επόμενες εισαγωγές, ο λογαριασμός επιλέγεται αυτόματα.

Σημείωση: Κατά την εισαγωγή του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού OFX για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τη ρύθμιση αρχικού υπολοίπου, προκειμένου να αντανακλά το σωστό αρχικό υπόλοιπο στον λογαριασμό.

Εισαγωγή σε QuickBooks Online

Για την εισαγωγή σε QuickBooks Online:

 1. Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό όψεως, που θα χρησιμοποιείτε ως λογαριασμό πληρωμών, μέσω της καρτέλας Εταιρεία, διάγραμμα λογαριασμών.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα Τραπεζικά στοιχεία, ληφθείσες συναλλαγές.
 3. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Πώς το κάνω; , επιλέξτε το θέμα βοήθειας «Ανέβασμα ή εισαγωγή των τραπεζικών δεδομένων μου;»
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται εδώ για την εισαγωγή του αρχείου OFX.